Regeneratiivisessa eli uudistavassa maataloudessa mm. maan kasvukunnon edistäminen on tärkeä tavoite. Tämä saadaan aikaiseksi, kun maan pieneliöistä huolehditaan, koska ne edistävät sekä viljelykasvien hyvinvointia ja sadontuottoa, että hiilensidontaa. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. kasvipeitteisyyden lisäämistä, monilajisten kasvustojen viljelyä sekä maan mahdollisimman vähäistä tai kevyttä muokkausta.

Luomuviljelyssä viljelykierto on tärkein toimenpide viljelyn monipuolistamisessa, kasvipeitteisyys ja suuren lajikekirjon kasvustot ovat vähemmän käytössä. Maanmuokkauksessa toimitaan usein rikkakasvien torjunta edellä, jolloin muokkausta käytetään joskus tavanomaistakin enemmän.

Kuinka käytännössä saisimme regeneratiivisen viljelyn ajatuksen luomutuotannossa hyödynnetyksi Suomessa? Niin, että luomuviljely kehittyisi entistäkin luonnonmukaisempaan suuntaa, kuitenkaan unohtamatta luomuelintarvikkeiden hyvää laatua sekä kannattavaa viljelyä.

Olemme avanneet avustushaun aiheesta ”Regeneratiivinen viljely osana luomutuotannon ja sen hiilensidonnan edistämistä”. Haemme tiedonkeruu- ja viestintähankkeita. Avustuksen osuus hankkeesta voi olla enintään 50.000€. Hakuaika päättyy ti 10.12.2019 klo 16.00. Hakemus tulee lähettää sähköisen hakujärjestelmämme kautta.