Avustushaku

Luomuviljakasvien resilienssin lisäämismahdollisuudet paikallisolosuhteissa

Nykyään viljeltävien viljalajikkeiden sanotaan ”taantuvan” aina vain nopeammin. Tämän sanotaan johtuvan esimerkiksi kasvitautipaineen kasvusta monokulttuurissa. Viljelijöille on tarjolla vuosittain useita uutuuslajikkeita ja vanhoja jää pois listoilta. Tavoitteena on saada parempia satoja ja myös täyttää elintarviketeollisuuden asettamat laatukriteerit.

Tilatasolla paras viljasadon osa käytetään usein seuraavan vuoden uudeksi siemeneksi. Voidaan myös ajatella, että paras osa sadosta viihtyy parhaiten sillä alueella, ilmastossa ja maaperässä, missä se on ’tottunut’ kasvamaan. Tämä koskee satoisuutta, ilmasto-olosuhteissa pärjäämistä, taudinkestävyyttä ja sopeutumista – eli luonnon omaa jalostumista.

Ilmastonmuutos, peltomaan kasvukunnon haasteet kuin myös viljelyn taloudelliset paineet, aiheuttavat viljakasvien luomuviljelylle entistä suuremman tarpeen sopeutua muuttuviin olosuhteisiin; myös kasvien kasvun osalta. Olisiko luonnon oma jalostaminen tai jalostuminen keino saada kasvit vahvemmiksi ja näin paremmin selviämään tulevaisuudessa? Uskomme, että uusilla, innovatiivisillakin tavoilla voidaan auttaa tällaista kasvin paikallisjalostumista. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon esimerkiksi erilaiset tavat lajitella siemensatoa joko tilakohtaisesti tai pienalueellisesti. Mutta mitä muita menetelmiä ja lähestymistapoja asiaan löytyy?

Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö haluaa avata hankehaun asian selvittämiseksi. Avustusten osuus näihin hankkeisiin voi olla enintään 100 000 €. Hankkeet voivat olla monivuotisia.

Hakuaika päättyy perjantaina 10.12.2021 klo 16.00. Hakemus tulee lähettää sähköisen hakujärjestelmämme kautta.