Haku- / raportointilomake

Hakija (Yritys/yhteisö )

Vastuuhenkilön/hakijan nimi

Osoite

Sähköposti

Puhelinnumero

1. Hankkeen tausta

2. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät

3. Hankkeen toteuttamissuunnitelma

3.1 Toiminnan kuvaus

3.2 Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot

3.3. Hankkeen aikataulu

3.4. Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa

4. Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen

5. Tulosten raportointi ja tiedottaminen

6. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

6.1. Kustannuslajeittain eritelty kustannusarvio (palkat, matkat, ostopalvelut, muut menot)

6.2. Rahoitussuunnitelma