Haku- / raportointilomake

  Hakija (Yritys/yhteisö )

  Vastuuhenkilön/hakijan nimi

  Osoite

  Sähköposti

  Puhelinnumero

  1. Hankkeen tausta

  2. Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät

  3. Hankkeen toteuttamissuunnitelma

  3.1 Toiminnan kuvaus

  3.2 Hankkeen toteuttamiseen osallistuvat tahot

  3.3. Hankkeen aikataulu

  3.4. Yhteistyö muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa

  4. Hankkeen tulokset ja niiden hyödyntäminen

  5. Tulosten raportointi ja tiedottaminen

  6. Hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

  6.1. Kustannuslajeittain eritelty kustannusarvio (palkat, matkat, ostopalvelut, muut menot)

  6.2. Rahoitussuunnitelma