Ote säännöistä

Säätiön nimi ja kotipaikka
1 §
Säätiön nimi on Luonnonmukaisen tuotannon edistämissäätiö ja kotipaikka Tampere.

Tarkoitus
2 §
Säätiön tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja kestävää tuotantoa luonnonmukaisen tuotantotavan periaatteiden mukaisesti tavoitteena ihmisten ja ympäristön hyvinvointi sekä terveys.

Tarkoituksen toteuttaminen
3 § Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia, stipendejä ja palkintoja, järjestämällä koulutusta ja tapahtumia, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, tukemalla luonnonmukaisen tuotannon ja siihen liittyvän uuden teknologian ja innovaatioiden tutkimusta, kehittämistä ja koulutusta sekä muutenkin tukemalla toimintaa, joka edistää säätiön tarkoitusta.